6/1/10

Hè.

Xưa: Hè - Người Tình - Quạt
Nay: Hè - Máy lạnh - Người tình (không có máy lạnh thì không thể nghĩ đến việc gì khác được ...)

Thôi, không loanh quanh nữa, Quạ tìm được một bộ ảnh nhẹ nhàng, trong suốt ... hè thì mặc như vậy thôi là đủ rồi, nhỉ.


***
by Antonella Arismendi
Fashion Photograher & Art Director
based in Buenos Aires, Argentina.

No comments:

Post a Comment